”Jag tar tag i det. Så fort det lugnar ner sig…”

Du driver ett aktivt företag som du vill ska fortsätta utvecklas och växa. Men något gör att lönsamheten inte är vad den skulle kunna vara. (Ökad omsättning leder inte alltid till ökad lönsamhet!) Vad måste bli nästa steg? Har du tid att ta reda på det?

Oavsett vilken förändring ditt företag står inför – expansion, nyinvestering eller en fördjupad affärsrelation – kan Holgén & Partners AB vara ett stöd. Jag hjälper dig att analysera nuläge och lönsamhet, tar fram beslutsunderlag och föreslår en tågordning. Jag kan också kliva in under isolerade projekt och genomföra dem praktiskt.

Låt oss träffas och diskutera hur jag kan vara en resurs för dig.

"Om folk inte skrattar åt dina mål är dina mål för små."

/Azim Premji