Vad står det på sista raden?

Holgén & Partners AB jobbar med det viktigaste i ditt företag. Lönsamheten. Alltså inte vad du omsätter. Inte hur många anställda du har. Inte hur häftiga produkter du säljer. Det handlar om vad som står på sista raden. Resultatet.

För bästa möjliga lönsamhet måste företagets affärsrelationer vara genomtänkta. Varje beslut, varje avtal och varje nytt steg måste tas i linje med företagets uppsatta mål.

Handen på hjärtat, fungerar det så idag?

"Att veta det rätta och inte göra det, är brist på mod."

/Konfucius, kinesisk filosof